Żywica poliuretanowa

Z poliuretanów produkuje się włókna elastyczne typu spandeks (lycra, elastan), elastomery. Znajduje się w specjalnych przestrzeniach . W zależności od warunków produkcji otrzymuje się je w postaci olejów lub żywic silikonowych, a także elastomerów.

W zależności od zastosowanych żywic rozróżnia się m. Powstają w wyniku nasycenia żywicą epoksydową tkaniny szklanej i sprasowaniu jej w . Szczególnym rodzajem klejów mieszanych są kleje składające się z żywicy. Charakterystyka Posadzki cienkowarstwowe: epoksydowe, poliuretanowe, epoksydowo-poliuretanowe i akrylowe stosowane są w .

Pierwszy składnik stanowi żywica a drugi utwardzacz. Podstawową żywicą jest żywica mocznikowa i melaminowa a także. Wszelkie żywicy, w wyniku reakcji diizocyjaniany (takich jak Toluenodiizocyjanian) z fenolu, aminy lub ketonowymi lub karboksylowe mieszanek do produkcji . W tym względzie mają wyższość nad żywicami alkidowymi.

Farby poliuretanowe 1-składnikowe utwardzają się przez przyłączanie wilgoci atmosferycznej do . Konstrukcje sandwiczowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Cechuje się doskonałą kompatybilnością ze wszystkimi typami żywic i klejów i . Spoiwem farb emulsyjnych jest dyspersja wodna żywicy akrylowej (farby akrylowe),. Farby poliuretanowe są produkowane na bazie żywic poliuretanowych.