Zielony dach warstwy

System DACHU ZIELONEGO opiera się na czterech podstawowych warstwach niezbędnych do prawidłowego . Konstrukcja dachu zielonego jest najczęściej podobna do stropodachu odwróconego. Na betonowym podłożu wykonana jest hydroizolacja, na niej warstwa .

Warstwa izolacyjna odporna na przerastanie korzeni. Podstawowym wymaganiem dla pokryć dachowych jest . Dobór warstw materiałowych w dachu zielonym nie może być przypadkowy. Każda z nich musi spełniać określone wymagania i kryteria.

Dach zielony to przekrycie „wykończone” warstwą roślinności. Ze względu na intensywność zazielenienia dachy zielone dzieli się na:. Dach zielony składa się z kilku warstw – wyjątkiem są jedynie dachy ekstensywne, które mogą mieć również budowę jednowarstwową.

SYSTEMY ROZWIAZAŃ DLA DACHÓW ZIELONYCH I ZIELONYCH ŚCIAN.

Przejdź do sekcji Dobór układu warstw dachu. Rozwiązanie dachu zielonego opiera się na układzie wielowarstwowym, którego podstawą są cztery . Funkcję warstwy wegetacyjnej spełnia substrat mineralny z niewielką zawartością. Chociaż dachy zielone ekstensywne wymagają małych nakładów . Zielony dach stanowi naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt, wzbogacając. Ciężar zielonego dachu zależy przede wszystkim od grubości warstwy substratu . Zielony dach jest rozwiązaniem dużo trwalszym niż dach standardowy. Przykładowo warstwy odporne na zgniatanie, np.

Podkładem dla przyszłych warstw dachu zielonego jest najczęściej płyta żelbetowa, która oprócz ciężaru własnego powinna przenieść obciążenie wynikające z . W rzeczywistości zielone dachy to specjalne pokrycie dachowe. Składają się z wielu warstw struktury z umieszczonym na jej . Hydroizolacja, która znajduje się pod wszystkimi warstwami zielonego dachu jest doskonale zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nie jest . Dachy zielone są rozwiązaniem coraz powszechniej stosowanym w. Warstwa roślin zmniejsza nagrzewanie się dachu w czasie upałów, a tym samym znacznie zmniejsza różnice temperatury, które na dachach zielonych wynoszą .