Współczynnik przenikania ciepła dla okien

Przez okna ucieka z domu od do ciepła. Aby jak najbardziej ograniczyć to zjawisko, powinno się stosować okna, które mają dobre parametry. Współczynnik U: dla okna to bardzo ważna i niezbędna informacja.

Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okien PCV. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uw okna. Ciepła szyba to nie to samo co ciepłe okno.

Współczynnik przenikania ciepła okna PCV.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych dla zamieszkałych pomieszczeń, w których temperatura jest . Dla okien możemy wyróżnić trzy wartości U, są to: Uw (w = okno) – łączna wartość przenikania ciepła przez całe okno Ug (g = szyby) – wartość przenikania . Uw jest wypadkowym współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna, ale na jego wysokość mają wpływ parametry poszczególnych elementów: pakietu . Wartości współczynnika przenikania ciepła U(maks.) okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych według WT 2013. Wartość współczynnika przenikania ciepła okna (U lub Uw – „w” od ang. window) określa ile ciepła będzie przedostawać się przez mokna . Zmiany związane z współczynnikiem przenikania ciepła okien Uw. Dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych oraz .