Warstwy dachu zielonego

System DACHU ZIELONEGO opiera się na czterech podstawowych warstwach niezbędnych do prawidłowego . Konstrukcja dachu zielonego jest najczęściej podobna do stropodachu odwróconego. Na betonowym podłożu wykonana jest hydroizolacja, na niej warstwa .

Warstwa izolacyjna odporna na przerastanie korzeni. Podstawowym wymaganiem dla pokryć dachowych jest .

Dach zielony składa się z kilku warstw – wyjątkiem są jedynie dachy ekstensywne, które mogą mieć również budowę jednowarstwową. Dach zielony to przekrycie „wykończone” warstwą roślinności. Jest skomplikowanym systemem złożonym z wielu warstw, których zadaniem . Dobór warstw materiałowych w dachu zielonym nie może być przypadkowy.

Każda z nich musi spełniać określone wymagania i kryteria. Dachy o odwróconej kolejności warstw mają konstrukcję pozwalającą na realizację tak zwanych dachów zielonych. SYSTEMY ROZWIAZAŃ DLA DACHÓW ZIELONYCH I ZIELONYCH ŚCIAN. Z kolei jako „dach zielony ekstensywny” należy rozumieć nieużytkowe zazielenienia dachów, na których wykonuje się zazwyczaj układy warstw . Płyty izolacyjne na dachach zielonych spełniają szczególnie ważną funkcję ochronną dla warstwy . Dach zielony to atrakcyjna przestrzeń, zarówno użytkowa jak i dekoracyjna, to dodatkowa warstwa zieleni i ziemi, wpływająca korzystnie na lokalny mikroklimat i . Uwaga: Na dachach zielonych pokrycie dachowe nie stanowi wierzchniej warstwy przekrycia, co pozwala na zamienne stosowanie terminu „pokrycie dachowe” . System typu zielony dach to wielowarstwowe pokrycie dachowe, które umożliwia ozdobienie dachu kwiatami. Warstwa drenażowa, żwir płukany 8- 16mm.

Zielony dach (dach odwrócony) – specjalne pokrycie dachowe, składające się z wielu warstw struktury z umieszczonym na jej wierzchu podłożem gruntowym, . STYROFOAM izolacja termiczna – dach zielony o uprawie ekstensywnej z połączoną warstwą odwadniającą i wegetacyjną – podstawowy układ warstw, 1KB . Do korzyści techniczno-ekonomicznych ze stosowania dachów zielonych należy. Podkładem dla przyszłych warstw dachu zielonego jest najczęściej płyta .