Ściany z bloczków betonowych knr

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następne 2. Roboty ziemne – budynek garaŜowy z wiatą gospodarczą. KNR 2-Podkłady betonowe na podtożu gruntowym.

KNR 2-02UFundamenty i ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. KNR 4-Wykucie gniazd o głębokość ceg. KNR-W 2-Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie . Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-został opracowany przez: KOPRINET Spółka.

Tablica 01Ściany z bloków Silka Tempo na zaprawie murarskiej do cienkich. Katalogi Nakładów Rzeczowych: KNR 2-0 KNR 2-02. I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce- mentowej.

KNR 201/323/Pelne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami. KNRW202/101/Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie . KNR 4-Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm.

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. KNR 4-0349-0 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie.

Fundamenty z bloczków betonowych elewacyjnych. Fundamenty – podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe. KNR-W 2- Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3. Analogia- dodatek do R za wykonanie wyobleń (faset) między ławą a ścianą. Fundamenty z bloczków betonowych o gr cm na zaprawie cementowej – zewnętrzne.

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do. Rozebranie ścian, z bloczków betonowych , na zaprawie cementowo-wapiennej wg SST nr 15. KNR 202/116/ Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z .