Ściany ogniowe

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych RIGIPS z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO . PN-EN 1996-1-(na podstawie danych tabelarycznych, uproszczonych i zaawansowanych in- żynierskich metod obliczeniowych oraz badań ogniowych ścian). YTONG i SILKA sprawiają, że są one w stanie spełnić wszystkie . Budynek oraz urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby podczas pożaru, przez określony czas, była . Budowa ścian, sufitów i podłóg z odpornością przeciw- pożarową. Te transparentne elementy budowlane muszą spełniać (PN90/B02850) takie same kryteria odporności ogniowej jak lekkie bądź masywne ściany działowe a .

Parametry odporności ogniowej ścian z pustaków Porotherm. Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych .

Klasyfikacje ogniowe; Opinie techniczne. Akcesoria; Masy; Profile; Płyty; Płyty cementowe. Siniat jako profesjonalny producent systemów j zabudowy wprowadził do oferty unikalny system ogniowych ścian wysokich NIDA SW – wysokość . Powrót do wyboru systemu NIDA. Nie określono jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej tych ścian.

SILKA E są ścianami niepalnymi, odznaczającymi się wysokimi wartościami w zakresie nośności, izolacyjności i szczelności. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego. Na podstawie przeprowadzonych badań: Grubość ściany.

Płyty gipsowo-kartonowe są w Polsce często stosowane do wykonywania ścian, sufitów podwieszanych czy obudowy poddaszy. W załączniku B norma przytacza tabele odporności ogniowej ścian murowanych z różnego typu elementów murowych, w tym z bloków .