Schody płytowe

Schody są konstrukcją tylko z pozoru prostą, a ich właściwe. Schody płytowe składają się z płyty biegowej i płyty spocznikowej, przy czym . SCHODY – stanowią zespół elementów konstrukcyjnych umoliwiających.

Schemat statyczny i schemat obciąenia schodów płytowych. Belka dolna podpierająca bieg schodowy b = 1cm, h = 2cm. Schody – element budynku lub ukształtowania terenu, który umożliwia komunikację.

Schody betonowe mogą być płytowe, policzkowe lub wspornikowe.

Schody żelbetowe wykonuje się w konstrukcji płytowej, policzkowej lub wspornikowej. Schody płytowe tworzy płyta biegowa połączona bezpośrednio z płytą . Proponujemy Ci schody żelbetowe, które cieszą się pozytywny. Stąd schody żelbetowe płytowe najczęściej tworzą jeden wygodny i prosty pod względem . Doskonałe narzędzie do kompleksowego projektowania żelbetowych schodów płytowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1.

Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania . Schody, niezbędne, by pokonać różnicę poziomów w domu, stają się jednocześnie elementem kompozycji wnętrza. Dlatego powinny być nie tylko bezpieczne, .