Przewód spalinowy

Przewody spalinowe – do kotłów na olej lub gaz. Muszą być bardziej od dymowych odporne na zawilgocenie, bowiem spaliny są chłodniejsze od dymu. Urządzenia grzewcze będą źle pracować albo zaczną się kłopoty z wentylacją, jeśli przewody kominowe zostaną zaprojektowane i zbudowane niezgodnie z .

Pamiętaj, że przewody dymowe są przeznaczone do urządzeń opalanych paliwami stałymi, nadają się do kominków, zaś przewody spalinowe . Najczęściej są to przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Ogólnie mówiąc, ich zadaniem jest odprowadzanie spalin i wentylacja budynków. PN-89/B-104– „Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania i badania przy odbiorze” Jest to ważne ponieważ komin .

Projektując instalacje w których przewody spalinowe wyprowadzone zostają na zewnątrz budynku należy uwzględnić warunki lokalowe jak: miejsce zabudowy . Natomiast przewód spalinowy używany jest przy kotłach na olej lub gaz, ale trzeba też pamiętać o tym, że do takiego przewodu nie można podłączać kominka. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączone z konstrukcją .