Podbudowa zasadnicza

Podbudowa drogowa – dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w . Podbudowa zasadnicza z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno.

Podbudowa zasadnicza,; Podbudowa pomocnicza,; Warstwa mrozoochronna,; Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego zagęszczanego . Podbudowa z mieszanki mineralno cementowo emulsyjnej MCE. Podbudowa zasadnicza jest to górna część podbudowy, spełniająca funkcję nośnej konstrukcji nawierzchni; może ona zawierać warstwę wzmacniającą lub (i) . Górna część podbudowy, spełniająca funkcję nośną w konstrukcji drogi.

Pierwszą normą, która opisała wymagania dla podbudów tzw. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

SDV obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić . Mieszanka kruszyw łamanych 0/3oznaczonych jako Podbudowa Zasadnicza wg PN-S-061: 19Drogi samochodowe. W artykule opisano najczęściej stosowane przez projektantów podbudowy na. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego. Kruszywo łamane na podbudowę zasadniczą i pomocniczą.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. Podbudowa zasadnicza _ warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw . Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są . Tłumaczenia dla hasła podbudowa zasadnicza w Słowniku internetowym polsko niemiecki PONS:podbudowa, kamienna podbudowa domu, podbudowa .