Norma pn en 1176

Normy z grupy PN-EN 11odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach . Normy dotyczące bezpieczeństwa na placach zabaw: Obowiązujące do lipca 2008r. PN-EN 1176-1-20- Wyposażenie placów zabaw.

Potrzebuję zapoznać się z treścią normy PN-EN 11Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jeśli ktoś ma takie cóś to proszę o kontakt na priv . W odniesieniu do urządzeń na placach zabaw oraz nawierzchni będą to odpowiednio normy PN-EN. Norma PN-EN 1176-7:20Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji dotyczy .

PN-EN 1176-1:2001/A1:20Wyposa˝enie placów zabaw – Cz´Źē 1: Ogólne wymagania. Poszczególne części normy dotyczą: PN-EN-1176-2. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

Lista norm które są niezbędne w naszej pracy. Place zabaw: PN-EN 1176-1:20Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.