Nawierzchnia bitumiczna a asfaltowa

Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg, do produkcji papy oraz jako materiał izolacyjny (lepik asfaltowy). Potocznie asfaltem nazywa się asfaltobeton, czyli mieszankę mineralno-asfaltową używaną do budowy. Klasyfikację lepiszczy bitumicznych przedstawiono na rys.

Podstawowe zasady projektowania i wykonania asfaltowej nawierzchni. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń. Określenia dotyczące asfaltowej nawierzchni drogowej:.

Od do – to faktyczna ilość asfaltu, jaka znajduje się w mieszance, z której zrobiona jest nawierzchnia bitumiczna.

Asfalt to w powszechnym rozumieniu rodzaj nawierzchni, czyli mieszanka mineralno-asfaltowa zwana nawierzchnią asfaltową lub bitumiczną. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka mineralna z . Kolorowe nawierzchnie asfaltowe stosowane są w budownictwie drogowym od lat. KAMELEON” przez Wytwórnię Mas Bitumicznych PRDM w Nowym Sączu, . W przypadku nawierzchni asfaltowych wskaźnik ten wynosi od do 1procent. Drogi betonowe w porównaniu z bitumicznymi mają kilka wad: są droższe .