Klapy pożarowe

Klapy przeciwpożarowe odcinające KWP-Ex (w wykonaniu przeciwwybuchowym). Klapy przeciwpożarowe wielopłaszczyznowe, transferowe WKP. Klapy przeciwpożarowe typu KWP-O-E(S) przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą .

FID S/S p/P, mcr FID S/S p/O z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, . FID PRO z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu . Jednym z zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnej są kratki, zawory i klapy przeciwpożarowe. Zawory montowane są jako nawiewniki lub .

Klapy przeciwpożarowe okrągłe, w klasie odporności ogniowej EIS12; Przeznaczone do stosowania w ścianach i stropach litych oraz w lekkich przegrodach . Klapy przeciwpożarowe – wentylacja i klimatyzacja. Centrum Klima to największy w Polsce dystrybutor materiałów dla branży wentylacji i klimatyzacji. Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone są do zabiezpieczenia pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu . Klapy przeciwpożarowe odcinające zabezpieczają przejście przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, . Klapy przeciwpożarowe dzielą się na dwa typy – klapy ognioodporne i klapy dymowe.

Klapy ognioodporne to urządzenia przeznaczone do podziału stref ppoż. Przeznaczenie: przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO z wyzwalaczem termicznym . Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK 370M służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody .

Rozmieszczone w wentylacji klapy przeciwpożarowe chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu. Zamykają się, gdy czujniki wskażą podwyższoną . Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające . Przeciwpożarowe klapy odcinające typu PK-I są przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (nawiewnych i wyciągowych) . Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacjach . Lindab oferuje róznego rodzaju klapy przeciwpożarowe oraz oddymiające. Klapy pożarowe znajdziesz w naszej ofercie.

Klapy pożarowe najlepszy sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ogólnego bezpieczeństwa. Projektowanie :: PODRĘCZNIK INSTALATORA :: Przeciwpożarowe klapy odcinające LX-i klapy wentylacji pożarowej VX-4 . W Ventia znajdziesz szeroką ofertę na klapy przeciwpożarowe. Klapy przeciwpożarowe przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach budowlanych.

Klapy przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo w budynkach. Montowane są w przewodach wentylacyjnych. Ich zasada działania polega na tym, że w . W niemal każdym budynku istnieje system kanałów wentylacyjnych. Kanały te przechodząc przez różne strefy pożarowe, mogą być źródłem . Przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji ogólnej służą do odcięcia podczas pożaru fragmentu instalacji wentylacji bytowej tak, aby . Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex.

Klapy KWP-Ex zaprojektowano i certyfikowano zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE . CAD (dwg) do klap dymowych FIRE oraz DYMKLAP – do pobrania.