Infuzja żywicy

Początki infuzji datowane są na lata 70-te XX wieku. W zależności od przeznaczenia stosowany jest rodzaj żywicy do infuzji, który . Kolejną technologią, obiecaną już w poprzednim artykule o worku próżniowym, jest próżniowa infuzja żywicy.

Elementy które wymagają dobrego wyglądu “lewej” strony laminatu. Podstawy infuzji: Dla wszystkich metod wtrysku, przepływ żywicy można . Proces infuzji zawiera połączenie elementów innych metod zamkniętych jak RTM i. W folii mocujemy doprowadzenie przewodem żywicy i odprowadzenie .

Główny problem tego procesu to ciągła emisja lotnych związków organicznych, takich jak styren, oraz kontakt pracowników z ciekłą żywicą. Infuzja żywicy to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii . Proces infuzji polega na wytwarzaniu podciśnienia pomiędzy ‘workiem próżniowym’, a formą. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie efektu, kiedy to żywica jest . PMP 2P(do infuzji) lub P(do vacum) – szerokość 150cm,. Diadrain – kanał do transportu żywicy (infuzja).

Niezbędnym elementem technologii jest zapewnienie swobodnego transportu żywicy przez strukturę laminatu.