Gzyms kostkowy

Fasada frontowa posiada trzyosiowy ryzalit obejmujący dwie kondygnacje, zakończony szczytem w . Ponad oknami parteru w profilowany obramieniach, biegnie fryz sztukatorski z ornamentem . Oryginalna konstrukcja drewniana zdobiona ręcznie rzeźbionymi pilastrami i konsolkami.

Słynny gzyms kostkowy charakterystyczny dla stylu wiktoriańskiego. Detal architektoniczny: pasy boniowania, płyciny pod- i nadokienne, obramienia okienne z przewiązkami, obramienie drzwi wejściowych, . Fasadę zdobią pilastry i listwowe obramienia okien, a wszystkie ściany obiega gzyms kostkowy Znajdująca się we wsi drewniana cerkiew pw. Dekorację stanowią pilastry, półkolumnyi lizeny, fryz arkadkowy oraz gzyms kostkowy.

Wystrój wnętrza pochodzi z początku XX w. Na bogatą dekorację elewacji składają się: boniowanie, attyka tralkowa z kamiennymi wazonami, gzyms kostkowy oraz balkony z kutymi kratami wsparte na . Okna górnej kondygnacji są zamknięte półkoliście, dekorację stanowią lizeny i gzyms kostkowy. Po II wojnie światowej mieścił się tu zakład przemysłowy, . Posiada ścięte narożniki oraz półkoliście zamknięte okna i wejście. Wewnątrz na kamiennym, wypukłym postumencie z .