Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium przeznaczona jest dla podmiotów przystępujących do przetargów na świadczenie wszelkich usług (m.in. roboty budowlane). Prowadzisz działalność związaną wykonywaniem przetargów? Dowiedz się więcej o gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium w PZU.

Gwarancja zapłaty wadium zwalnia Oferenta (podmiot przystępujący do przetargu) z konieczności wpłacania kwoty wadium organizatorowi przetargu. Dla Firmy Finansowe Gwarancje Kontraktowe. Oferujemy gwarancje ubezpieczeniowe dla firm i dla osób prowadzących.

WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ.

Gwarancja zapłaty wadium przenosi zobowiązanie zapłaty wadium na rzecz. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej – jako forma zabezpieczenia przetargu. Zwana czasem gwarancją przetargową, zastępuje konieczność wpłaty wadium (kaucji) przez startującego w przetargu przedsiębiorcę. Wszystkie rubryki wniosku winny zostać wypełnione bądź opatrzone tekstem „nie .