Dachy drewniane rodzaje

Typ konstrukcji więźby dachowej, zależy od tego jakiego typu dach przewiduje. Więźba krokwiowo-belkowa oparta na drewnianych belkach stropowych. Występują trzy podstawowe rodzaje więźb dachowych, które są najczęściej.

Jednak coraz bardziej popularne stają się drewniane wiązary . O rodzaju konstrukcji dachowej decyduje planowany kształt dachu, ale także. Drewniane elementy więźby muszą być oddzielone od muru warstwą izolacji . Jakie są rodzaje więźby dachowej (drewnianego szkieletu dachu), jakiego drewna najlepiej użyć do jej budowy i jakie zalety ma więźba dachowa z fabryki?

W domach jednorodzinnych i części wielorodzinnych, najbardziej popularnym typem konstrukcji dachu są konstrukcje drewniane. Wybór rodzaju konstrukcji dachu, dobór drewna, przekroju elementów wymaga wykonania analiz i obliczeń projektowych. Przegląd typowych rodzajów dachów i konstrukcji nośnych.

Model złącz konstrukcyjnych które ułatwiają budowę konstrukcji z drewna. Wykonuje się je z drewna drzew iglastych, m. Warto pamiętać, że w zależności od kształtu dachu, czy rodzaju.